ru | lv | en |
(+371) 67-61-55-51
(+371) 20-77-77-12Iepriekšēja informēšana

Kas ir EPI? Tā ir “obligāta muitas iestāžu iepriekšēja elektroniska informēšana”

Obligāta iepriekšēja elektroniska informēšana (EPI) tika ieviesta 2012. gada 17. jūnijā ar Muitas savienības Komisijas 2011. gada 9. decembra lēmumu Nr. 899 “Par obligātās iepriekšējās informācijas ieviešanu par precēm, kas tiek ievestas Muitas savienības teritorijā ar autotransportu”

Būtība ir tāda, ka pārvadātājs, ekspeditors vai jebkura cita šiem mērķiem akreditēta persona muitas iestādēm iepriekš nosūta noteikta parauga paziņojumu ar detalizētu informāciju par pārvadājumu un Muitas savienības teritorijā ievedamajām precēm. Savukārt muita kā apstiprinājumu piešķir šim paziņojumam individuālo numuru – EPI numuru. Patiesībā tas nav nekas cits kā pārvietošanas atsauces numurs MRN (Movement Reference Number) – pārvadājuma identifikācijas numurs.

Muitas iestāžu elektroniska iepriekšēja informēšana ir tranzīta deklarācijas elektroniskas kopijas sagatavošana un nosūtīšana uz automatizētu sistēmu, izmantojot īpašu programmnodrošinājumu un sakaru kanālus, formāta un loģiskās kontroles veikšana ar mērķi atklāt kļūdas un neatbilstības, elektroniskās muitas deklarācijas reģistrācija un pārvadājuma unikālā identifikācijas numura (УИНП) saņemšana. EPI kopija elektroniskā formātā tiek izmantota kā tranzīta deklarācijas kopija elektroniskā formātā. EPI pēdējais posms ir muitas tranzīta atļaujas saņemšana.

 

Muitas dokumentu noformēšana

EPI noformēšanai nepieciešamo dokumentu saraksts

  • 1. Komerciālie un transporta dokumenti (CMR, faktūrrēķins (invoice), iepakojumu saraksts (packing list) (TIR grāmatiņas 1. un 3. lapa));
  • 2. Specifikācija Word vai Excel formātā;
  • 3. Transportlīdzekļa dokumenti (tehniskā pase);
  • 4. Dokuments, kas apliecina pārvadātāja pārstāvja (autovadītāja) personību;
  • 5. Jānorāda robeža un aptuvenais laiks, kad autovadītājs plāno būt uz robežas;
  • 6. Autovadītāja tālruņa numurs;
Iesniegt pasūtījumu tiešsaistē » Sazinieties ar mums »